ครูผู้สอนของ DLIT
สุรีย์ สุคนธ์วารี
ปรียานาถ สุขสวัสดิ์

เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4, ประถมศึกษาปีที่ 5, ประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
ว ๔.๑ , ว ๘.๑
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
สุรีย์ สุคนธ์วารี, ปรียานาถ สุขสวัสดิ์
Tags
รายละเอียด

สื่อวิทย์สอนสนุก เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter
หลอดพลาสติกธรรมดา ๆ จะกลายเป็น เฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไร แล้วมันจะมาเกี่ยวโยงกับการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงดันอากาศได้อย่างไร ต้องชม “สื่อวิทย์สอนสนุก” ตอนนี้ ซึ่งคุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะมาบอกทั้งเคล็ดลับการสร้างสื่อ และ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน “เฮลิคอปเตอร์พลังลม”

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ