ครูผู้สอนของ DLIT
แอนนา สุขสังวาลย์
สัญชัย วัฒนกุล

ห้องเรียนมีชีวิต ครูสุขพงศ์ ทัศนกุลกิจ

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 2, ประถมศึกษาปีที่ 3, ประถมศึกษาปีที่ 4, ประถมศึกษาปีที่ 5, ประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
แอนนา สุขสังวาลย์, สัญชัย วัฒนกุล
Tags
รายละเอียด

สอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย เพื่อให้นักเรียนสนใจ และ เข้าใจบทเรียนง่ายๆ เช่น ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ