ครูผู้สอนของ DLIT
อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ยุพิน โพธิ์ทอง

จุดประกาย นักวิทยาศาสตร์น้อย ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ, เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม, ยุพิน โพธิ์ทอง
Tags
รายละเอียด

เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อันแสนสนุกของ ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพื่อเรียนรู้หลักการของเสียง การกำเนิดเสียง และ การเดินทางของเสียง พร้อมเผยความลับที่จะเปลี่ยนแปลงนักเรียนให้เป็น ʺนักวิทยาศาสตร์น้อยʺ 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ