ครูผู้สอนของ DLIT
ปานทิพย์ ดอนขันไพร
อนุวัฒิ ศรีสระน้อย

ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก ครูอารม คล้ายคลุม

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
ปานทิพย์ ดอนขันไพร , อนุวัฒิ ศรีสระน้อย
Tags
รายละเอียด

ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ ครูอารม คล้ายคลุม (ครูก็อต) จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ