ครูผู้สอนของ DLIT
ชมชนก ทรงมิตร
ระพีร์ ปิยจันทร์
พจนา สถาพร

สนุกกับภาษาไทย (ราชาศัพท์) ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
ชมชนก ทรงมิตร, ระพีร์ ปิยจันทร์, พจนา สถาพร
Tags
รายละเอียด

ถ้าคุณมีปัญหาในการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะ ”คำราชาศัพท์” เนื้อหาที่ต้องอาศัยการท่องจำ ชมวิธีการสอนของ ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร รร.วัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี ที่ใช้”สารพัดเกม” และ “พระนครคีรี (เขาวัง)” เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้เนื้อหาที่ยากกลายเป็นง่าย

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ