ครูผู้สอนของ DLIT
ลมัย มีขันหมาก
บุญตาม ใจงาม
ทัศนีย์ วิเชียรบรรจง

ภาษาไทย ป.4

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
ลมัย มีขันหมาก, บุญตาม ใจงาม, ทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
Tags
รายละเอียด

การอ่านเขียนคำที่มี ร, ล เป็นพยัญชนะต้น คลิกที่นี่
การอ่านเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คลิกที่นี่
การอ่านเรื่องตามเวลา (อ่านจับใจความ) คลิกที่นี่
การเขียนย่อความ คลิกที่นี่
ชนิดของคำและหน้าที่ของคำในประโยค คลิกที่นี่
การแต่งประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน คลิกที่นี่
การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ คลิกที่นี่
การแต่งบทร้อยกรอง คำขวัญ คลิกที่นี่
เพลงพื้นบ้าน คลิกที่นี่
การอ่านบทร้อยกรอง คลิกที่นี่

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
สื่อการฟังจับใจความ ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
ดาวน์โหลด