ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล
ปรินทร์ ทองเผือก
อาชีพ
ครู
กลุ่มสาระที่สอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นปีที่สอน
ม.3 ม.5 
E-MAIL
dukdik_wow@hotmail.com
ข้อความส่วนตัว 
เข้าสู่ระบบ
โหลดคลังข้อสอบไมได้-รุสลี - รุสลี
VDO ลักษณะทางกายภาพของอเมริกาเหนือทั้งหมด ทำไมโหลดไม่ได้ค่ะ - จงรัตน์
ยินดีที่ได้รู้จัก - ยุทธชัย
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559