คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิงคโปร์ 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็น ‘สิงคโปร์’ ผ่านผู้คนและสถานที่สำคัญๆ ใจกลางเมือง เช่น อ่างเก็บน้ำ Marina Barrage, ลานโชว์ความสามารถของวัยรุ่นที่ Esplanade Theatre และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด Gardens by the Bay ซึ่งผู้ร่วมเดินทางอย่าง ครูชัยณรงค์ แก้วสุก จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ทั้งรู้และเล่นในเมืองเล็กแต่พัฒนาเร็ว­แห่งนี้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559