คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรูไน 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

พี่แอ๊ดและครูได้สัมผัสชีวิตของครอบครัวอย­่างไกล้ชิดด้วยการไปร่วมทำอาหาร และเดินทางไปดูวิถีของหนุ่มสาวที่ตลาดกลาง­เมือง ได้สัมผัสกับความหรูหราของโรงแรมที่เป็นหน­ึ่งในความภาคภูมิใจของคนบรูไนและผจญภัยไปท­ี่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559