คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ญี่ปุ่น 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ร่วมเปิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สู่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแห่งเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เ­ดินทางไปที่ตลาดปลาซึกิจิ ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากตัวปลาอย่างมีคุ­ณค่า จากนั้นเดินทางไปที่ Cupnoodles Museum เพื่อเปิดตำนานราชาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โมโมฟุกุ อันโต กับชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดสิ่งใหม­่ๆ ให้กับโลกใบนี้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559