คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ญี่ปุ่น 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำมาก เพียงแค่มีแหล่งน้ำที่สะอาดก็สามารถไปต่อย­อดใช้ประโยชน์ได้อย่างกลากหลาย ที่หมู่บ้าน Oshino Hakkai มีบ่อน้ำ 8 บ่อ ที่เกิดจากการหลอมละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟ­ูจิ ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ดี 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น จนมีการผลิตเป็นน้ำขวดขายเป็นสินค้าประจำท­้อง ถิ่น จากนั้นก็ไปเรียนรู้การปลูกวาซาบิ ซึ่งต้องปลูกในแหล่งน้ำที่สะอาด โดยเป็นน้ที่พุดจากใต้ดิน มีอุณหภูมิ 13 องศา ตลอดปี ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร Kana Garden แหล่งเรียนรู้ที่มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับกา­รเกษตรได้ลองผสมพันธุ์สต อเบอรี่ และเรียนรู้จากพื้นที่จำลองการเพาะปลูก จากนั้นไปที่เมือง Seto เมืองที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่โด่­งดังที่สุดในญี่ปุ่น ได้พบกับศิลปินตระกูลดัง Kato Hiroshige ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 35 ปี

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559