คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อียิปต์ 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เรียนรู้การเกิดขึ้นของปิรามิดในแต่ละยุค โดยเริ่มจากปิรามิดขั้นบันได,ปิรามิดแดงแล­ะปิรามิดแห่งกิซ่า ซึ่งแต่ละยุคก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559