คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อังกฤษ 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เรียนรู้ไปกับคุณครูอังกฤษ ที่ลอนดอน เมืองผู้ดี ที่มีสีสัน ตำนาน และความเป็นอยู่ที่น่าหลงใหลจากอดีต สู่ปัจจุบัน (ตอน2) พาคุณครูวรัทดล คุณครูวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.5 ไปค้นหาว่าคนอังกฤษ และเมืองอังกฤษในปัจจุบัน ใช้ชีวิตกันอย่างไร ไม่ใช้แค่อาหารการกิน แต่แนวคิดในการดำเนินชีวิต เรียนรู้ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่าง People Supermarket ที่บริหารแม้แต่เศษอาหารไม่ให้สูญเปล่า แล้วเดินทางต่อไปยังโรงเรียน Taunton school โรงเรียนประจำ ที่จัดการเรียนการสอนและบรรยากาศการเรียนท­ี่น่าศึกษา เพื่อค้นพบไปพร้อมกับคุณครูวรัทดลว่า จะนำแนวทางการสอนกลับมาใช้กับนักเรียนที่เ­มืองไทยได้อย่างน่าสนใจอย่างไร

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559