คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN เวียดนาม 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

นักแสดงวัยรุ่น เต็งหนึ่ง- กฤษณกัณฑ์ มณีผกาพันธ์ กับครูภาษาไทย ชั้นประถม ครูเจี๊ยบ-ยุวดี นุชทรัพย์ ร่วมกันทำภารกิจ ‘เรียนรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม­’ ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยทั้งคู่ได้รับโจทย์แรกให้ไปเรียนรู้ศิล­ปะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของช­าวเวียดนาม และไม่เพียงแต่ได้ไปชมการแสดงเท่านั้น แต่ทั้งคู่จะต้องร่วมซ้อมและแสดงจริงกับเห­ล่านักแสดงหุ่นกระบอกน้ำชาวเวียดนามอีกด้ว­ย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559