คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN พม่า 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

นักแสดงหนุ่มมาดกวน “บอล” อัศนัย เทียนทองและ “ครูทอม” จักรวุธ สุขผลิน ครูสอนภาษาไทยชั้น ป.3 รร.ชุมชนบึงบา จ.ปทุมธานี เดินทางมาเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพม­่าผ่านภารกิจการเป็น “เด็กวัด” โดยทั้ง 2 จะต้องทำ งานต่างๆที่เจดีย์ชเวดากอง ไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดบริเวณที่สรงน้ำปร­ะจำวันเกิด , ล้างแจกันดอกไม้ , กวาดลานเจดีย์ร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ , วางไส้เทียน รวมถึงได้เห็นและได้ลองทำพระพุทธรูปที่ทำม­าจากดอกไม้ที่คนนำมากราบไหว้อีกด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559