คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN พม่า 3
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ภารกิจสุดท้ายของการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพม่าครั้งนี้ของ“บอล” อัศนัย เทียนทองและ “ครูทอม” จักรวุธ สุขผลิน คือการเป็น “ชาวสวน” ทั้ง 2 คนต้องไปเป็นชาวสวนปลูกผักใน หมู่บ้านของชาวอินตา ซึ่งอาศัยอยู่บนทะเลสาบอินเล พวกเขาจะได้เห็นชีวิตที่อยู่บนผืนน้ำ ว่าเขาอาศัยอยู่อย่างไร การดำรงชีวิตของชาวอินตาเป็นอย่างไร และการเป็นชาวสวนของชาว อินตามีวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำอย่างไร

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559