คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN มาเลเซีย 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เป้และครูแอ๋ม รับภารกิจที่เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาเรียนรู่วัฒนธรรมของเมืองมะละกา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ และ มีความสำคัญของมาเลเซีย โดยทั้งคู่จะต้องเรียนรู้ถึงความหลากหลาบของวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติ ทั้งอาหาร และอาชีพ ความเป็นอยู่

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559