คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN มาเลเซีย 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เป้และครูแอ๋มยังอยู่ที่มะละกาก่อนที่จะเข­้าเมืองหลวง พวกเขาทั้งคู่จะต้องสัมผัสความเป็นอยู่ของ­คนมาเลเซีย และได้ทำอาหารร่วมกัน และเช้าวันที่2 ก็มาสัมผัสชีวิตคนเมือง โดยมีชาวมาเลเซียสองเชื้อชาติพาไปสัมผัสชี­วิต และเศรษฐกิจที่สำคัญของมาเลเซีย โดยที่แรกเดินทางไปที่ถ้ำ บาตูเคฟ ของศาสนาฮินดูอันเรืองชื่อ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559