คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN ฟิลิปปินส์ 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เมื่อครูประเสริฐและน้องพลอยมาถึงประเทศฟิลิปปินส์ ที่ๆทั้งสองจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงควา­มเป็น ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจนั้น ได้ถูกระบุเป็นภาษา ตากาล็อก ครูประเสริฐและน้องพลอย จะต้องทำภารกิจให้ได้ตามที่กำหนด โดยเริ่มจากการเรียนรู้ ชุดแต่งกายประจำชาติ และภารกิจความอร่อยของอาหารประจำชาติอันเร­ืองชื่อ ปิดท้ายที่ความตื่นเต้นอย่างคาดไม่ถึง

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559