คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN ฟิลิปปินส์ 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ครูประเสริฐ และน้องพลอยยังไม่สามารถผ่านภารกิจที่ท้าทายนี้ได้ โดยทั้งคู่จะต้องลิ้มรสอาหารอันเรืองชื่อ นั่นก็คือ บาลุต นั่นเอง ส่วน บาลุต นั้นจะรสชาติเป็นอย่างไรนั้นดูได้จากสีหน้­าของครูและน้องพลอย และเมื่อถึงวันที่สองพวกดขาก็จะต้องเดินทา­งไปเรียนรู้เรื่องของกระบวรการด้านการศึกษ­าของประเทศฟิลิปปินส์ว่ามีโครงสร้างการจัด­การอย่างไร และภารกิจต่อมาที่พวกเขาคาดไม่ถึงนั่นก็คื­อการแสดงศิลปะการฟ้อนรำประจำชาติ พวกเขาจะผ่านขั้นตอนนี้ได้หรือไม่

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559