คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN สิงคโปร์ 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การเดินทาง 3 วัน ของคนสองคน เพื่อเรียนรู้วิธีก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของประเทศสิงคโปร์ อาร์ม (พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์) และ ครูจ๊อยส์ (บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ) ไปที่โรงงานผลิตน้ำใช้แล้วให้กลับมาใช้ได้­ใหม่ที่ Newater และอ่างเก็บน้ำรูปทรงสวย Marina Barrage เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา­การขาดแคลนน้ำของประเทศสิงคโปร์

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559