คลังสื่อการสอน
I am in ASEAN สิงคโปร์ 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เมื่อมีพื้นที่ทั้งประเทศน้อยกว่ากรุงเทพฯ ถึงครึ่งหนึ่ง สิงคโปร์จะมีวิธีแก้ปัญหาพื้นที่จำกัดได้อย่างไร อาร์มกับครูจ๊อยส์บุกเข้าไปเรียนรู้รื่องน­ี้ถึง บ้านของครอบครัวชาวสิงคโปร์ และสำนักพัฒนาผังเมือง จนได้คำตอบที่น่าแปลกใจ ทั้งการถมทะเลขยายพื้นที่ และการใช้พื้นที่ใต้ดิน แม้กระทั่งคลังแสงอาวุธของสิงคโปร์ก็อยู่ใ­ต้ดิน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559