คลังสื่อการสอน
ระบบลม แบบเซลเดียว
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
การหมุนเวียนของอากาศของโลกเกิดจากการที่พื้นผิวโลกได้รับพลังงานความร้อนไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากโลกมีสัณฐานเป็นทรงกลมทำให้พลังงานความร้อนที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งละติจูด นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ของโลกยังมีความแตกต่างระหว่างพื้นน้ำและพื้นทวีปอีกด้วย รวมทั้งอิทธิพลของการหมุนรอบตัวเองและการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศของโลกหรือที่เรียกกันว่า ระบบลมของโลกแบบ 3 เซลล์

จัดทำโดย :
อาจารย์บุศราศิริ ธนะ
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559