คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์ของกาแฟ – เครื่องชงกาแฟแบบต่าง ๆ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการชงกาแฟ และเตรียมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ที่มาของผลิตภัณฑ์กาแฟแบบต่าง ๆ โดยใช้การสังเกตจากลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น 3. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ทรงพงษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559