คลังสื่อการสอน
วิวัฒนาการของมนุษย์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานจากโครงกระดูกและซากฟอสซิลที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ว่ามีร่วมมากับลิงตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อน รวมถึงสามารถอธิบายแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ลำดับพันธุกรรมในการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559