คลังสื่อการสอน
การสื่อสารระหว่างเซลล์;การสื่อสารระยะใกล้
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาสื่อประกอบการสอนเรื่องนี้แล้วสามารถ อธิบายรูปแบบของการสื่อสารระดับเซลล์ในระยะใกล้ และอธิบายลักษณะของการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้กันทั้งที่อยู่ชิดติดกัน และไม่ได้อยู่ชิดติดกัน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559