คลังสื่อการสอน
เลนส์บาง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วาดรังสีแสดงการเกิดภาพเมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์นูน ระบุชนิดของภาพ ขนาดของภาพ
2. วาดรังสีแสดงการเกิดภาพเมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์เว้า ระบุชนิดของภาพ ขนาดของภาพ
3. แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการวางวัตถุหน้าเลนส์โดยการคำนวณ

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ทรงพงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559