คลังสื่อการสอน
การสะท้อนของคลื่นต่อเนื่องวงกลมจากจุดโฟกัสของแผ่นกั้นผิวโค้งเว้า คลื่นสะท้อนจะเป็นคลื่นหน้าตรง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การสะท้อนของคลื่นต่อเนื่องวงกลมจากจุดโฟกัสของแผ่นกั้นผิวโค้งเว้า คลื่นสะท้อนจะเป็นคลื่นหน้าตรง
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4-6 ฟิสิกส์ เล่ม 3"
หน้า 28 http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/18/eBook/
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ฟิสิกส์)
 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559