คลังสื่อการสอน
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
จากการล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาประท้วงการเดินทางกลับมาของจอมพลถนอมฯ อย่างรุนแรง ในเหตุการณ์ “6 ตุลา 2519” พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ได้ยึดอำนาจการปกครอง แต่งตั้งนายกฯ คนใหม่ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 11 มีบทบัญญัติเพียง 29 มาตราเท่านั้น โดยมีส่วนที่น่าสนใจคือ มาตรา 18 ที่กำหนดให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษานายกฯ มาจากคนในกลุ่มที่ทำรัฐประหารด้วยกันเอง และนายกฯ มีสิทธิ์แต่งตั้งใครก็ได้  ทำให้รัฐบาลนี้มีฉายาว่า “รัฐบาลหอย” เพราะนายกฯ ในสมัยนั้น เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “รัฐบาลเปรียบเสมือนเนื้อหอย มีเปลือกหอยซึ่งได้แก่ทหารเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง” นั่นเอง
การปกครองกลับไปเป็นสภาเดียว คือสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรี ข้าราชการกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้ง ประชาชนไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่ชัดเจน
นอกจากนี้ยังมี “การนิรโทษกรรม” ที่บอกไว้ว่า ใครที่ทำรัฐประหาร ซึ่งเดิมทีผิดกฏหมายเพราะล้มล้างรัฐธรรมนูญ จะได้รับการละเว้นโทษ และไม่มีความผิด จุดนี้เลยถือเป็นตัวอย่าง ที่การรัฐประหารครั้งต่อๆ มาของไทย จะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษฯ คล้าย ๆ กันระบุไว้เสมอ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 นี้ ยังระบุเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจสู่ประชาธิปไตย โดยกำหนดให้ ครม. สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 3 ระยะ ห่างกันคราวละ 4 ปี เท่ากับว่ากระบวนการสู่ประชาธิปไตยจะใช้เวลานานถึง 12 ปี แต่สุดท้าย จุดสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาจากการ “รัฐประหารตัวเอง”อีกครั้ง ของคณะปฏิรูปการปกครองเดิม โดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ คนเดิม แต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “คณะปฏิวัติ”

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559