คลังสื่อการสอน
การสร้างมอเตอร์อย่างง่าย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การสร้างมอเตอร์อย่างง่าย
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์"
หน้า 34,35 http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/8/eBook/
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ฟิสิกส์)

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
สื่อการสร้างมอเตอร์นี้ เนื้อหานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา ภาพและภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจในการสร้างมอเตอร์ ใช้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียนดูแล้วเกิดจินตนาการ - เวลา 2015-08-25 13:33:19
เป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการทดลองและการปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถทดลองผลิตการสร้างมอเตอร์อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง แต่การทดลองการผลิตควรนำตัวอย่างการใช้สื่อที่หลากหลายยิ่งกว่านี้ เพราะจะทำให้ผู้เรียนมีแบบอย่างและเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น - เวลา 2015-08-25 13:11:15
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559