คลังสื่อการสอน
วัคซีนและซีรัม
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

วัคซีนและซีรัม
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชีววิทยา"
หน้า 119 http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/3/eBook/
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีวะ) 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นสื่อการเรียนรู้สิ่งที่มองไม่เห็นให้เข้าใจได้ แต่ภาพตอนที่ฉีดวัคซีนดูเข็มใหญ่น่ากลัวอาจทำให้เด็กหวาดกลัวการฉีดวัคซีน - เวลา 2015-08-25 13:25:12
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559