คลังสื่อการสอน
การเคลื่อนที่ของคลื่น P และคลื่น S ผ่านโครงสร้างโลก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การเคลื่อนที่ของคลื่น P และคลื่น S ผ่านโครงสร้างโลก
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ดวงดาวและโลกของเรา"
หน้า 72 http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (โลก และดาราศาสตร์)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559