คลังสื่อการสอน
กิจกรรมการสร้างกล้องโทรทัศน์ประเภทหักเหแสงอย่างง่าย
ชั้น : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กิจกรรมการสร้างกล้องโทรทัศน์ประเภทหักเหแสงอย่างง่าย
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2"
หน้า 64 http://www.scimath.org/ebook/sci/m3-2/student/
วิทยาศาสตร์ ม.3

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559