คลังสื่อการสอน
กิจกรรมการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
ชั้น : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กิจกรรมการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1"
หน้า 33 http://www.scimath.org/ebook/sci/m2-1/student/
วิทยาศาสตร์ ม.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณสื่อการสอนดีๆ ที่เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ และอ้างอิงที่ชัดเจนคะ - เวลา 2015-10-06 11:17:02
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559