คลังสื่อการสอน
A Body Of Idioms - Part 2
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3 ,ต 2.2 ,ต 3.1 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษ ม.4-6
มาตรฐาน ต 1.2 ต 1.3 ต 2.2 ต 3.1 ต 4.1
ปาก, ลิ้น, คาง, คอ, หัวใจ, ท้อง, มือ, ขา, เท้า และ ก้น!  ทั้งหมดนี้คืออวัยวะในร่างกายที่ครูคริสนำมาใช้สอนสำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) ในตอนนี้ ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนแบบฉบับเฉพาะคริสโตเฟอร์ ไรท์ โดย ‘ใช้ร่างกายสอนสำนวน’ พร้อมยกตัวอย่างประกอบแบบสนุกๆ และใช้ได้จริง   ใครที่เคยคิดว่า ‘Idioms’ เป็นเรื่องยาก ดู Click ตอน A Body of Idioms (Part 1 และ Part 2) แล้วจะเปลี่ยนความคิด เพราะครูคริสทำให้เรื่องยาก ดูง่ายขึ้นเยอะ...Click เลย!

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559