คลังสื่อการสอน
กิจกรรมใบพัดมหัศจรรย์
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กิจกรรมใบพัดมหัศจรรย์
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1"
หน้า 12 http://www.scimath.org/ebook/sci/m1-1/student/
วิทยาศาสตร์ ม.1

 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559