คลังสื่อการสอน
English around the world in 20 minutes
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 1.3 ,ต 2.2 ,ต 3.1 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษ ม.1-3
มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.2 ต 3.1 ต 4.1
ครูคริสเลือกเฟ้นคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเมืองสำคัญและสถานที่สำคัญในโลกของเรามาสอนพร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องและหลักการจำแบบสนุก ๆ ประกอบภาพกราฟิกธงชาติประเทศต่าง ๆ เหมาะเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รอบโลก

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559