คลังสื่อการสอน
วัฏจักรชีวิตของข้าว
ชั้น : ป.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

วัฏจักรชีวิตของข้าว
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5"
หน้า 9http://www.scimath.org/ebook/sci/p5/student/
วิทยาศาสตร์ ป.5

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559