คลังสื่อการสอน
สมบัติของน้ำเป็นอย่างไร รูปร่างของน้ำ
ชั้น : ป.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

สมบัติของน้ำเป็นอย่างไร, รูปร่างของน้ำ
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3"
หน้า 36 http://www.scimath.org/ebook/sci/p3/student/
วิทยาศาสตร์ ป.3

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559