คลังสื่อการสอน
การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสึนามิ
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

Thai PBS Infographic : การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสึนามิ
ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 5.1
 ส 5.2
ทุกวันนี้เรามีศูนย์เตือนภัยสึนามิแห่งภูมิภาคแปซิฟิกคอยเฝ้าระวังการเกิดสึนามิกลางทะเล หากมีแนวโน้มว่าจะเกิด จะแจ้งมายังภาคพื้นดิน ในส่วนของประชาชนควรตรวจสอบบ้านเรือนของตัวเอง และเปิดรับการเตือนภัยอยู่เสมอ ศึกษาบ้านของตัวเองว่าอยู่ในจุดเสี่ยงสึนามิหรือไม่เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดสึนามิจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559