คลังสื่อการสอน
เตรียมพร้อมอย่างไรเมื่ออยู่ในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

Thai PBS Infographic : เตรียมพร้อมอย่างไรเมื่ออยู่ในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 5.1
 ส 5.2
ผู้คนที่อยู่ในเขตเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ควรเตรียมรับมือโดยเตรียมบ้านเรือนให้แข็งแรง หากเป็นบ้านที่กำลังก่อสร้างใหม่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวไว้เลยตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง สำหรับบ้านที่ก่อสร้างไว้นานแล้ว ควรเสริมความมั่นคงเพิ่มสำหรับบริเวณด้านล่างที่มีพื้นที่โล่งกว้าง การเตรียมให้สมาชิกในบ้านให้มีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวทั้งก่อนเกิดและขณะเกิดแผ่นดินไหว

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559