คลังสื่อการสอน
รู้จักแผ่นดินไหวให้มากขึ้น
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

Thai PBS Infographic : รู้จักแผ่นดินไหวให้มากขึ้น
ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 5.1
ส 5.2
รู้จักโลกที่เราอยู่ให้มากขึ้นว่ามีรอยเลื่อนต่าง ๆ และสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวให้เข้าใจมากขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559