คลังสื่อการสอน
การปฏิบัติตัวในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

Thai PBS Infographic : การปฏิบัติตัวในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว
ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 5.1
ส 5.2
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว 5 ขั้นตอน
1. ออกจากอาคาร หลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปใกล้เคียงที่เกิดแผ่นดินไหว
2. ปฐมพยาบาล ตัวเองและคนใกล้เคียง
3. ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อฟังคำแนะนำและข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น
4. ตรวจสอบความเสียหายรอบบ้านก่อนเข้าไปอีกครั้ง
5. เตรียมรับภัยต่อเนื่อง หากเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ อาจจะมีแผ่นดินไหวเล็กตามมา และเตรียมอาหารให้พร้อมเสมอ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559