คลังสื่อการสอน
การปฏิบัติตัวขณะเกิดแผ่นดินไหว
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

Thai PBS Infographic : การปฏิบัติตัวขณะเกิดแผ่นดินไหว
ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 5.1
 ส 5.2
การปฏิบัติตัวขณะเกิดแผ่นดินไหว ให้ระวังตัวในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. อันตรายจากสิ่งของต่าง ๆ
2. อันตรายจากการถูกขัง
3. อันตรายจากความตื่นตระหนก
4. อันตรายจากภัยต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือ ระเบิด เป็นต้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559