คลังสื่อการสอน
การเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหว ตอน 2
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

Thai PBS Infographic : การเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหว ตอน 2
ผลิตโดย Thai PBS
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-6
มาตราฐาน ส 5.1
 ส 5.2
ช่องทางสำหรับการหาความรู้เรื่องแผ่นดินไหว เราสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหวได้จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  เป็นต้น

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559