คลังสื่อการสอน
การสร้างมุมขนาด 60 องศา
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การสร้างมุมขนาด 60 องศา
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1"
หน้า 143 http://www.scimath.org/ebook/math/m1-1/student/
คณิตศาสตร์ ม.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นการสอนที่ดีค่ะ - เวลา 2017-03-08 23:31:47
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559