คลังสื่อการสอน
ตัวประกอบ 1
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ตัวประกอบ 1
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1"
หน้า 1 http://www.scimath.org/ebook/math/m1-1/student/
คณิตศาสตร์ ม.1

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559