คลังสื่อการสอน
Directions
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 1.3 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ใครเคยเดินหนีแกล้งหลับหรือบอกทางมั่ว ๆ เมื่อเจอฝรั่งมาถามทางบ้าง? ขอแนะนำให้ดู Click ตอนนี้เพราะครูคริสได้รวบรวมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเส้นทางทั้งการบอกทาง, ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างยันเรือ ด่วนรวมถึง "11 คำถามที่ต้องพกไปกับกระเป๋าเดินทาง" จำไว้ใช้จะได้ไม่หลงทางเมื่อต้องไปต่างประเทศ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559