คลังสื่อการสอน
Pronunciation Part 3
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 2.2 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาค 3 ของตอน Pronunciation (การออกเสียง) ครูคริสรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิดมาจัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมแนะเทคนิคการจำแบบส่วนตัวที่ครูคริสคิดค้นขึ้นเอง เช่น dessert (ของหวาน) ที่เรามักจำสลับสับสนกับคำว่า desert (ทะเลทราย) คำไหน "ดี-เสิด" คำไหน "เดส-เสิด" ต่อไปนี้ไม่มีงง เพราะครูคริสแนะหลักการจำง่ายๆ ไว้ว่า ของหวาน หวานดี ก็ต้องออกเสียงว่า "ดี-เสิด" ส่วนทะเลทราย ไปแล้วอาจ dead ได้ ก็ต้องออกเสียงว่า "เดส-เสิด" เป็นต้น อยากออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง พร้อมเทคนิคการจำแบบสนุกๆ ก็ต้องดูรายการ Click ตอนนี้เลย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559