คลังสื่อการสอน
Pronunciation Part 2
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 2.2 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคำภาษาอังกฤษหลายคำที่คนไทยออกเสียงผิดจนฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อง หรือบางครั้งความหมายก็ผิดเพี้ยนเป็นอีกอย่างไปเลย ครูคริสผู้ที่ต้องเผชิญกับภาษาอังกฤษแบบไทย ๆ อยู่บ่อย ๆ จึงรวบรวมคำที่คนไทยออกเสียงผิดกันระดับชาติ มาไว้ในรายการ Click พร้อมกับนำเสนอ trick การจำให้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้อง

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559